Inventaris Historisch OCMW-archief Halle (1631 – 1976)

onder Extern nieuws

De toegangen op de historische voorlopers van het OCMW zijn afgewerkt in 2023 en voor het eerst raadpleegbaar via GIAS. Ze zijn van de hand van Peter Van Assche, OCMW-archivaris. 

Via deze inventarissen wordt voor het eerst vijf eeuwen aan zorggeschiedenis en hulpverlening inzichtelijk gemaakt. De toegangen zijn van groot belang voor de studie van de sociale geschiedenis van Halle en dit vanaf begin 17de eeuw tot de gemeentefusie in 1976.

Het oudste archiefbestand is van de Gemeenschappelijke armen van Halle (GAVH, 1631-1796), gevolgd door het archief van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen Halle (CBGH 1850-1925), het Bureel van Weldadigheid Halle (BWEH, 1796-1925) en de Commissie voor Openbare Onderstand Halle (COOH, 1925-1976).

Het archief bestaat uit 823 nummers en heeft een bijzonder rijke inhoud. Heel interessant zijn de stukken die betrekking hebben op de beheerde zorginstellingen zoals het hospitaal, het weeshuis en het rusthuis. Daarnaast is er ook veel informatie te vinden over eigendommen en patrimonium. Deze informatie heeft niet enkel betrekking op Halle, maar ook op de bredere omgeving. Er zijn ook stukken over hulpverlening tijdens de oorlogen. Een groot deel van het archief bestaat uit individuele sociale dossiers die inzicht geven in de individuele hulpverlening en ook voor genealogen interessant kunnen zijn.  Opgelet, deze privacygevoelige dossiers zijn pas na 100 jaar raadpleegbaar.

De inventarissen vind je hier :

Vragen over dit archief? Neem contact op met den AST – stadsarchief Halle via denast@halle.be of telefonisch via 02 365 97 70.