GIAS als toegangspoort tot de informatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen

onder Extern nieuws

Hoewel GIAS in de eerste plaats bedoeld is om het rijke historisch archief van de aangesloten lokale besturen toegankelijker te maken, krijgt deze applicatie binnen het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een bredere functie. Zo zien we GIAS als een toegangspoort tot alle publieke informatie die we bewaren in zowel de bibliotheek als in het archief en dit zowel voor geïnteresseerden van buitenaf als voor de eigen provinciale administratie.
Naast het historisch archief willen we via deze weg dus ook de bibliotheekcollectie en het hedendaags archief ontsluiten.
Tot nu toe was vooral het provinciaal archief beperkt toegankelijk. Geïnteresseerden dienden langs te komen of via e-mail te polsen of we beschikten over informatie die hen verder kon helpen. Onbekend is onbemind en via GIAS willen we het rijke provinciale archief nu toegankelijker maken.

Deze ommezwaai kadert in de verhuis van de provinciale administratie naar het nieuwe Provinciehuis, dat gevestigd zal zijn in een gedeelte van de Leopoldskazerne.

In anticipatie verhuisde het Provinciaal Archief in maart van dit jaar van het archiefgebouw in de Pelikaanstraat naar het nieuwe centrale archiefdepot onder het vroegere paradeplein.

In 2023 streven we om ook het papieren archief dat nog op de diensten bewaard wordt over te brengen naar het centrale archiefdepot. Het overgebrachte archief wordt dan verwerkt en opgenomen in GIAS.

Op dit moment zijn ongeveer 56.000 dossiers beschreven, waarvan er + 40.0000 zichtbaar zijn in de publieksomgeving. Het betreft voornamelijk de veel geraadpleegde milieuvergunningen (ARAB, VLAREM), stedenbouwkundige vergunningen, dossiers van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen (PCML) en de Provinciale Uitvoeringsplannen.

Wat brengt de toekomst?

GIAS is uiteraard meer dan alleen een toegang. Het is ook het portaal om digitaal inzage te vragen in archiefstukken en boeken. Een aanvraagmodule binnen GIAS is dan ook onze nummer 1 prioriteit voor 2024.

Na de verhuis en de verwerking van het archief van de diensten, willen we ook het historisch archief verder via deze weg toegankelijk maken.

Op termijn zal GIAS dus toegang bieden tot het gehele archiefbestand van de provincie.

Wordt dus vervolgd….