Oud Archief Sint-Niklaas veilig geborgen

onder Extern nieuws

Na een intensieve periode van verhuizing naar een gloednieuwe locatie in het stadhuis zijn de Sint-Niklase archieven teruggekeerd naar de plaats waar ze ‘geboren’ zijn en waar ze nu veilig en definitief geborgen worden. Het stadsarchief zet nu volop in op een efficiënte toegankelijkheid van de stedelijke archieven voor de interne en externe klanten. Het archiefbeheerssysteem GIAS draagt daartoe bij.

Het stadsarchief is één van de oudste erfgoedbeheerders van Sint-Niklaas. Het bevat de stukken die door de stad en haar rechtsvoorgangers zijn opgesteld en beheerd werden door griffiers en secretarissen. De oudste documenten behoren tot het archief van de Sint-Nicolaasparochie en het Hoofdcollege van het Land van Waas. Daarnaast weerspiegelt het Oud Archief de rechterlijke, bestuurlijke en kerkelijke organisatie van de vroegere parochiale gemeenschap. Op het grondgebied van deze ‘prochie’ zijn de bevoegdheden verdeeld over de ‘Keure’ en de heerlijkheid ‘Het Beverse’, naast een aantal kleinere heerlijkheden.

Het stadsarchief kiest ervoor om eerst de permanente historische reeksen via GIAS te ontsluiten. Dat is het geval voor de stukken uit het Oud Archief van Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Ook het historische OCMW-archief krijgt prioritaire aandacht. Wat de deelgemeenten betreft komen ook de documenten die de periode tot de fusie van 1977 bestrijken, aan bod.