Caert- en kohierboecken van Jan Van Acoleyen

onder Extern nieuws

Graag stel ik jullie voor aan een bekende Londerzelenaar uit ons verleden: Jan Van Acoleyen. Hij werd geboren omstreeks 1660 in Steenhuffel en was de zoon was van Philippus en Anna Van der Stappen. Nadat hij gezworen landmeter geworden was, vestigde hij zijn praktijk in Steenhuffel.

In opdracht van een paar lokale instellingen, maar vooral van de verschillende schepenbanken, en na akkoord van “sijne majesteits Souverijnen raede van Brabant” tekende hij, ongetwijfeld geholpen door een vrij aanzienlijk aantal medewerkers, van 1690 tot 1727 diverse parochie-atlassen waarbij alle grondpercelen opgemeten en apart getekend en genummerd werden, voornamelijk in de ruime omgeving van Londerzeel. De Kaartenboeken van Londerzeel en Malderen die respectievelijk in 1709 en 1719 werden voltooid, worden samen met de bijhorende kohierenboeken in het gemeentearchief bewaard. Het kaartenboek van Steenhuffel hebben we jammer genoeg niet in ons bezit.

Dankzij deze bronnen uit het begin van de 18de kunnen onderzoekers, mits enige moeite een vrij gedetailleerde reconstructie maken van Londerzeel, Malderen en zijn bewoners.

Je vindt de kaartenboeken terug onder het nummer 0#3441 (Londerzeel) en 0#633 (Malderen), de kohierboeken onder de nummers 0#2212, 0#2213 en 0#2214 (Londerzeel) en 0#632 (Malderen)

Eerste pagina uit het Caertboeck